Krajská rada AŠSK Plzeň

Krajská rada AŠSK Plzeň

7 okresních rad v Plzeňském kraji

Nejbližší soutěže

Krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 5/2019

Číslo 5/2019 - PDF | eBook
Všechna čísla (33)

Otázky a odpovědi k začátku školního roku

28. 8. 2020
Foto: Otázky a odpovědi k začátku školního roku

Se začátkem školního roku uveřejňujeme odpovědi na Vaše četné dotazy k činnosti školních sportovních klubů a k organizaci školních sportovních soutěží ve školním roce 2020/2021. 

Činnost školních sportovních klubů

Co se týče činnosti školních sportovních klubů a s ní související organizaci kroužků Vás informujeme, že tato činnost není obecně zakázána a je na rozhodnutí příslušného statutárního zástupce školského zařízení, jak tato činnost bude probíhat. V souladu s vývojem epidemiologické situace doporučujeme sledovat aktuální informace na našich webových stránkách.

Organizace školních sportovních soutěží

MŠMT doporučuje školám zvážit nutnost konání těch aktivit, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu osob. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v průvodním dopise uvádí, že zejména sportovní soutěže považuje MŠMT nejméně pro první pololetí za rizikové, a proto se nebudou konat.

Další podstatná informace z Manuálu zní takto: soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. MŠMT doporučuje pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci.

Na základě obsahu Manuálu MŠMT oznamuje Výkonný výbor AŠSK ČR, že v prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebude AŠSK organizovat školní sportovní soutěže. Situaci intenzivně monitorujeme a v případě příznivé epidemiologické situace jsme v součinnosti s MŠMT ihned připraveni reagovat a vrátit se k obvyklé činnosti. 

Distribuce tiskovin s aktivitami AŠSK

V minulých letech bývalo pravidlem, že v těchto dnech jste již pročítali tiskové materiály, týkající se činnosti AŠSK pro další školní rok. Z důvodu situace kolem soutěží a přehlídek teprve nyní dokončujeme aktualizaci tiskovin, které budou zaslány členským školním sportovním klubům, pobočným spolkům, našim partnerům a dalším subjektům v nejbližším reálně možném termínu.