Krajská rada AŠSK Plzeň

Krajská rada AŠSK Plzeň

7 okresních rad v Plzeňském kraji

Kontakty

Sekretariát AŠSK ČR Praha

Servisní a informační pracoviště Asociace školních sportovních klubů České republiky.

Adresa

AŠSK ČR z.s.

José Martího 31

162 00 Praha 6 - Veleslavín

Kontakty

tel: 220 172 145

mobil: 731 145 704

45773688
E-mail / Web / fb

sekretariat@assk.cz / www.assk.cz / www.facebook.com/asskcr

Pracovní dobaPondělí - Pátek, 8.00 - 16.00

Zaměstnanci sekretariátu

Jméno a příjemní funkce
Tomáš Mojžiš projektový úsek
608 530 133

Koordinace a a administrace projektu Sportuj ve škole a Čokoládová tretra. Administrace klubů a jejich hlášenek.

Dagmar Hubáčková projektový úsek
603 372 928

Koordinace a administrace projektu Sportuj ve škole.

Anna Majerová projektový úsek

Koordinace a administrace projektu Sportuj ve škole.

Katarína Železná marketingový úsek - práce na částečný úvazek
608 194 909

Zajištění interní a externí komunikace AŠSK, správa webových stránek, editace Facebooku.

Na sekretariátu AŠSK působí v úterý, středu a čtvrtek.

Dana Kafková účetní - do 31. 1. 2019 mimo sekretariát AŠSK
774 823 515

Zajišťuje účetní agendu AŠSK zejména v oblastech týkajících se dotací a jejich vyúčtování. Dále spolupracuje v otázkách účetnictví s hospodáři na OR a KR.

Ivana Červená technicko-ekonomický úsek
731 145 704

Materiální a technické zabezpečení sekretariátu, zajištění školení pro členy AŠSK, financování republikových finále, zpracování a vyplácení cestovních náhrad, evidence dokumentace, zápis pobočných spolků do rejstříku, inventarizace majetku a správa dohod o provedení práce.

 

 

Jan Plichta sportovní úsek
608 630 241

Projekty: Sportovní liga základních škol o Pohár ministra školství, McDonald´s Cup, Centra sportu.

V rámci jednotlivých projektů se jedná o zajištění přípravy propozic, statistik výsledků a fotodokumentace, vedení související administrativy a zabezpečení dalších úkonů, které se týkají organizace výše uvedených akcí.

 

 

Jan Fišer sportovní úsek
Andrea Lorencová sportovní úsek
Petra Kytková sportovní úsek - externí spolupracovnice
608 442 985

Projekty: Sportovní liga základních škol o Pohár ministra školství, Pohár rozhlasu, Hodina pohybu navíc a Hry třetího tisíciletí

V rámci jednotlivých projektů se jedná o zajištění přípravy propozic, statistik výsledků a fotodokumentace, vedení související administrativy a zabezpečení dalších úkonů, které se týkají organizace výše uvedených akcí.

 

Tomáš Kolář marketingový úsek - externí spolupracovník
606 657 022

Vedení sekretariátu, propagace Asociace, kontakty se státní správou a místní samosprávou, projekty s partnery, sponzoring, grantová činnost, marketingová činnost.